Wat is bewindvoering?

Wanneer u niet langer uw financiële zaken zelf kunt behartigen – om welke reden dan ook – dan kan een bewindvoerder dit voor u doen. Om u te beschermen.
De bewindvoerder draagt zorg voor uw financiële huishouding. In overleg met u als direct betrokkene maakt u afspraken met de bewindvoerder over uw uitgaven en inkomsten. Over gelden of goederen die onder bewind staan, beslist u niet langer zelf.
De regeling kan van tijdelijke aard zijn en worden opgeheven wanneer u zelf weer in staat bent uw uitgaven te beheren.

Hoe werkt bewindvoering?

Een verzoek tot bewindvoering kunt u zelf indienen, uw partner of iemand uit uw familie. Ook kan een bewindvoerder dit voor u doen. Het verzoek wordt ingediend bij de kantonrechter in uw woonomgeving.
Stemt de rechter in met uw verzoek, dan maakt de bewindvoerder een overzicht van uw bezittingen en vermogen. Deze regelt uw betalingsverkeer over die goederen waarover bewind wordt gevoerd. Wekelijks ontvangt u een afgesproken bedrag aan leefgeld.
Over zaken die uw persoonlijk leven aangaan, blijft u wel beslissen. Zoals huwelijk, medisch advies.

Wat betekent het voor u?

U bent vrij de bewindvoerder te kiezen. Deze gaat daags na de beslissing van de rechter voor u aan de slag.
Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af, aan u en aan de rechter, over de wijze waarop uw belang wordt behartigd.
De kosten voor bewindvoering en de administratie die erbij hoort, zijn voor uw rekening. Afhankelijk van uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding via de wet bijzondere bijstand.
Een goed overleg met uw bewindvoerder is voor u van groot belang. U kunt altijd bij ons terecht voor meer informatie. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Kosten voor 2019 (inclusief BTW)

Eenpersoons huishouden Jaarbeloning Maandbedrag
Standaard bewind € 1369,72 € 114,14
Schuldenbewind € 1771,44 € 147,62
Intake € 644,93 eenmalig
Verkoop of ontruiming € 402,93 eenmalig
Eindrekening € 242,00 eenmalig
Persoonsgebonden Budget € 603,79  €  50,32
Meerpersoons huishouden
Standaard bewind € 1643,18 € 136,93
Schuldenbewind € 1885,18 € 157,10
Schuldenbewind 2 personen € 2125,97 € 177,16
Intake € 773,19 eenmalig
Verkoop of ontruiming € 402,93 eenmalig
Eindrekening- en verantwoording € 290,40 eenmalig
Persoonsgebonden Budget € 603,79  € 50,32

 

Het uurtarief bedraagt € 66,50 (exclusief btw) en € 80,47 (inclusief btw).

Klachtenregeling

Wij zijn een integer bedrijf dat zich er ter dege van bewust is dat met betrekking tot de bewindvoering met gelden van anderen wordt omgegaan. Om u in de gelegenheid te stellen eventuele klachten over zaken die niet naar uw tevredenheid zijn behartigd in te dienen, is een klachtenregeling in het leven geroepen. Middels deze regeling worden uw klachten en bezwaren deskundig behandeld. Indien deze regeling u geen bevredigende oplossing biedt, dan kan alsnog de branchevereniging worden geraadpleegd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze klachtenregeling.

Per 2014 kan naast een medische grond het bewind ook worden uitgesproken op grond van verkwisting of het hebben van problematische schulden.

Wijks Consultancy is lid van de Branchevereniging PBI en aangesloten bij Stichting FTI.

logo_PBI

RB logo voor internet png

Aangesloten bij Stichting FTI