Trainingen

Voor (nieuwe) beschermingsbewindvoerders en inkomensbeheerders verzorgt Wijks Consultancy regelmatig cursussen en trainingen voor het op peil houden van de kennis.

Hiervoor kunnen ook op aanvraag bij de Brancheverenigingen PBI en NBPB punten worden behaald in het kader van de verplichte Permanente Educatie.

Voor het deelnemen aan trainingen en cursussen stuurt Wijks Consultancy uitnodigingen met bijbehorende programma en inschrijfformulier.
Bij voldoende inschrijvingen wordt er met de cursus gestart.

Op dit moment bieden wij de cursus ‘De nieuwe Eigenwoningregeling, wat betekent deze voor uw cliënt?’ aan.
Voor deze cursus heeft de Branchevereniging PBI 4 PE-punten toegekend.  De NBPB kent ook punten toe aan deze cursus. Hiertoe dienen de leden een verzoek in te dienen.

Momenteel zijn er geen trainingen gepland vanwege opening van een nieuw kantoor te Almere.

Voor beschermingsbewindvoerders en inkomensbeheerders die een steuntje in de rug nodig hebben of een meekijkend oog bij het verrichten van hun werkzaamheden, is er de mogelijkheid om via in-company trainingen, coaching of learning on the job in contact met ons te treden.

Aan de hand van de behoefte die er is, kan Wijks Consultancy dan ter plaatse hulp verlenen op diverse gebieden, zoals juridisch, financieel of fiscaal.

Voor meer informatie over  de cursussen, in-company trainingen, coaching en learning on the job kan er ook contact worden opgenomen met ons kantoor.

U kunt ons bellen / mailen / of het contactformulier invullen.

RB logo voor internet png