Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Wanneer u niet langer uw financiĆ«le zaken zelf kunt behartigen – om welke reden dan
ook – dan kan een beschermingsbewindvoerder dit voor u doen.
De beschermingsbewindvoerder draagt zorg voor uw financiƫle huishouding. In overleg
met u als direct betrokkene maakt u afspraken met uw beschermingsbewindvoerder over
uw uitgaven en inkomsten. Over gelden of goederen die onder bewind staan, beslist u
niet langer zelf.
De regeling kan van tijdelijke aard zijn en worden opgeheven wanneer u zelf weer in
staat bent om uw inkomsten uitgaven te beheren.

Hoe werkt beschermingsbewind?

Een verzoek tot beschermingsbewind kunt u zelf indienen, uw partner of iemand uit uw
familie. Ook kan een beschermingsbewindvoerder dit voor u doen. Het verzoek wordt
ingediend bij de kantonrechter in uw woonomgeving.
Stemt de rechter in met uw verzoek, dan maakt de beschermingsbewindvoerder een
overzicht van uw bezittingen en uitgaven. Dit heet een boedelbeschrijving. De
beschermingsbewindvoerder gaat voor u aan de slag en regelt het betalingsverkeer over
de goederen die onder beschermingsbewind staan. Wekelijks ontvangt u dan een
afgesproken bedrag aan leefgeld.
Over zaken die uw persoonlijk leven aangaan, blijft u wel beslissen. Zoals huwelijk,
medisch advies en dergelijke.

Wat betekent het voor u?

U bent vrij om een beschermingsbewindvoerder te kiezen. Deze gaat dan daags na de
beslissing van de rechter voor u aan de slag.
Jaarlijks legt de beschermingsbewindvoerder verantwoording af, aan u en aan de rechter,
over de wijze waarop uw financieel belang wordt behartigd.
De kosten van het beschermingsbewind en de administratie die erbij hoort, zijn voor uw
rekening. Afhankelijk van uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding
via de wet bijzondere bijstand van uw gemeente.
Een goed overleg met uw beschermingsbewindvoerder is voor u van groot belang. U
kunt altijd bij ons terecht voor meer informatie. Neem hiervoor contact met ons op via het
contactformulier.