Inkomensbeheer

Wat is inkomensbeheer?

Inkomensbeheer of budgetbeheer is het laten beheren van uw inkomsten en uitgaven
door een derde, bijvoorbeeld door ons kantoor. Door inkomensbeheer kan er regelmaat
ontstaan in het betalen van uw vaste lasten en heeft u er geen omkijken meer naar. Wij
stellen een budgetplan voor u op, waardoor u inzicht krijgt in uw maandelijkse inkomsten
en uitgaven. Op uw bestaande of een speciaal hiervoor geopende bankrekening worden
uw inkomsten en uitgaven beheerd. Indien er na het betalen van de vaste lasten geld
over blijft, wordt dit direct op een aparte rekening aan u overgemaakt. U kunt er ook voor
kiezen om een deel hiervan op een spaarrekening te storten. Indien u dat wenst, kunnen
wij een spaarrekening voor u openen.

Wie kan ervoor in aanmerking komen?

Heeft u door omstandigheden moeite met het regelen van uw financiën? Heeft u hulp
nodig bij het inzichtelijk maken van uw inkomsten en uitgaven, zodat u rust heeft en erop
kan vertrouwen dat een ander u daarmee helpt? Heeft u door ziekte, een beperking  of
ouderdom hulp nodig bij het regelen van uw financiële verplichtingen? Ons kantoor is
aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders (BPBI) en Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer (FTI).
Hierdoor kunnen wij u op deskundige wijze van dienst zijn. Neem voor meer informatie
contact met ons op. U kunt ook een bericht via het contactformulier naar ons sturen.

Wat zijn de werkzaamheden?

Uw inkomen wordt maandelijks op de bestaande of nieuwe bankrekening gestort. Wij
betalen uw vaste lasten en u ontvangt het bedrag dat hierna over blijft. Tevens doen wij
uw aangifte inkomstenbelasting en vragen toeslagen en andere regelingen voor u aan.
Denk dan bijvoorbeeld aan bijzondere bijstand bij de gemeente voor de kosten van het
inkomensbeheer en eventuele kwijtscheldingen. Ook kunnen wij voor u bezwaarschriften
indienen en zo nodig in beroep gaan. Dit doen wij gratis voor u. Neem voor meer
informatie contact met ons op. U kunt ook een bericht via het contactformulier naar ons
sturen.