Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij zijn een integer bedrijf dat zich er ter dege van bewust is dat met betrekking tot de bewindvoering met gelden van anderen wordt omgegaan. Om u in de gelegenheid te stellen eventuele klachten over zaken die niet naar uw tevredenheid zijn behartigd in te dienen, is een klachtenregeling in het leven geroepen. Middels deze regeling worden uw klachten en bezwaren deskundig behandeld. Indien deze regeling u geen bevredigende oplossing biedt, dan kan alsnog de branchevereniging worden geraadpleegd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar dezeĀ klachtenregeling.

Per 2014 kan naast een medische grond het bewind ook worden uitgesproken op grond van verkwisting of het hebben van problematische schulden.

Wijks Consultancy is lid van de Branchevereniging PBI en aangesloten bij Stichting FTI.